horní břízA: Oprava bytového domu

Oprava bytového domu s realizací parkovacího stání v Horní Bříze u Plzně. Přáním investora bylo zachovat fasádní prvky domu s aplikací nové silikonové omítky. Po důkladném testování dodavatelskou společností Weber jsme aplikovali silikonovou omítku nástřikem v jedné vrstvě. Nástřikem bylo docíleno zachování fasádních prvků a sjednocení povrchu přístaveb a oprav provedených předchozím majitelem objektu. Zpevněné ploch z důvodu úspory nákladů zvolil investor zatravňovacími plástvemi. 

Realizace: 6.2018 – 8.2018
Projekt pro kolaudaci: JL Projekt – Bc.Jan Liška

 

Spolupráce: spol. Weber Česká republika
Close Menu