Libhošť: oprava dřevostavby

Investor nás oslovil s požadavkem opravy 5 let staré dřevostavby realizované jinou firmou, která byla napadnuta dřevokaznou houbou – dřevomorkou. Po 5-ti letech bydlení investor zjistil poškození rodinného domu dřevokaznou houbou na základě vlhkých míst ve vnitřních příčkách. Celková oprava byla prováděna pod vedením soudního znalce Ing. Alana Řeháčka.
Po detailním průzkumu bylo zjištěno celkové poškození rodinného domu dřevokaznou houbou. Oprava stavby spočívala v kompletní výměně výdřevy – dřevěné rámové konstrukce vnitřních příček a stěn.
Dále byla provedena kompletní výměna vodorovné hydroizolace, oprava vodoinstalace a elektroinstalace. Pro budoucí bezpečné fungování stavby jsme stavbu kompletně oddrenážovali a celou spodní stavbu rodinného domu jsme nově odizolovali. Díky složitosti a náročnosti opravy byla celá realizace konzultována s předními vysokými školami a rodinný dům je nově připojen na monitorovací systém pro sledování vlhkosti a funkčnosti opravených konstrukcí stavby. 

Spolupráce : Ing. Alan Řeháček

Realizace: 11/2018 – 8/2019

Close Menu