ostrava: příprava pro výstavbu rd

Realizace přípravy pro finální povrch příjezdové komunikace k parcelám v obci Michálkovice u Ostravy. Investor si k prodeji svých pozemků nechal námi zrealizovat celkovou skladbu podkladu pro zámkovou dlažbu k pozemkům. Dále jsme dle projektové dokumentace přivedli vodu na hranici kadé parcely a srovnali terén pozemku.
 
Realizace: 7.2018-11-2018

 

Projektant: JL Projekt – Bc.Jan Liška

Oprava bytového domu s realizací parkovacího stání v Horní Bříze u Plzně. Přáním investora bylo zachovat fasádní prvky domu s aplikací nové silikonové omítky. Po důkladném testování dodavatelskou společností Weber jsme aplikovali silikonovou omítku nástřikem v jedné vrstvě. Nástřikem bylo docíleno zachování fasádních prvků a sjednocení povrchu přístaveb a oprav provedených předchozím majitelem objektu. Zpevněné ploch z důvodu úspory nákladů zvolil investor zatravňovacími plástvemi. 

Close Menu